Sektörün Kaliteli Markası...

Firma Profili

Mirel® Süt ürünleri A.Ş., Konya-Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikasında, arkasında 60 yıllık iş tecrübesiyle birlikte, 3 kuşak iş hayatında yer alan Demireller grubunun hizmet ve kalite anlayışıyla hizmet vermektedir. Hali hazırda süt ürünlerinde sadece toz oranları (süt tozu ve peynir altı suyu tozu), ayrıca tam yağlı krema ve sadeyağ üretimleri yapılmaktadır.Toz ürünlerde, aynı çatı altında 3 adet püskürtme (spray dryer) kurutma kulesine sahiptir.

Vizyonumuz

Doğal ve güvenilir ürünler üretip insan sağlığına değer veren, çevre bilincine ve müşteri memnuniyetine odaklanmış, sektorde boy gösteren büyük şirketler arasında yerimizi almak. 

Misyonumuz

Müşterilerimizin yaşam kalitesini arttırmak, güvenilir, sağlıklı ve hijyenik ürünler üretmek. Yaşadığımız coğrafyanın bizlere sunmuş olduğu kaynakları en iyi şekilde değerlendirip korunması açısından üzerimize aldığımız sorumlulukları yerine getirmek.

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin tüketebileceği kaliteli, güvenli ve sağlıklı ürünler üretip müşterilerimize sunmak, firmamızı geliştirip kendi alanında rekabet gücünü arttırmak, amacımıza ulaşabilmek için yasal ve teknik mevzuat şartlarına uyum sağlamak, insan sağlığını tehlikeye atabilecek her türlü riski değerlendirip kontrol önlemlerine titizlikle uymaktır. Sürdürülebilir kalite için sahip olduğumuz TS EN ISO 9001:2015, FSSC 22000 ISO/TS 22002-1, HELAL GIDA UYGUNLUK BELGESİ ve KOSHER belgelerimizle kalite için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi garanti altına almaktır.

DEMİRELLER AKARYAKIT NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ OLARAK YÖNETİM SİSTEMLERİ (KALİTE, ENERJİ, HELAL GIDA, GIDA GÜVENLİĞİ) POLİTİKAMIZ;

Sahip olduğumuz sektör tecrübesi, kullandığımız güncel teknoloji, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücümüzle, “Süt Tozu Üretimi ve Peynir Altı Suyu Tozu Üretimi, Krema ve Sade Yağ Üretimi ve Sevki ” üzerine önde gelen kuruluşlar arasında yer alan, konumumuzun örnek ve rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen şirketimiz aşağıdaki vazgeçilmez unsurları benimsemektedir.
   Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kuruluş olmamızı sağlayan yönetim sistemlerimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin sürekli iyileşmesini sağlamak,

 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli, güvenilir ve hela ürünler sunmak, müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmek,

 • Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kuruluş olmamızı sağlayan yönetim sistemlerimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin sürekli iyileşmesini sağlamak,

 • Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek, 

 • Ürünlerin, üretimini risk tabanlı ele almak, gıda güvenliğine, helal gıda gerekliliklerine uygun, hijyenik şartlara uygun ve müşteri beğenilerini karşılamasını sağlamak,  

 • Sürdürülebilir iş gücü için personel memnuniyetini ve yeterliliklerini arttırmak,

 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,  

 • Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi korumak,

 • Doğal kaynakların ve her türlü enerji kaynağının en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılması, su yönetimi ve enerji yönetimi programları ile doğal kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlamak,

 • Atıkları kaynağında azaltmak, tehlikeli ve tehlikesiz atıkları geri kazanmak, geri kazanılamayan atıkların ise en uygun teknolojilerle, çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesini sağlamak,

 • Faaliyetleri sürdürürken biyo çeşitliliği ve ekosistemi korumaya yönelik önlemler almak,

 • İklim değişikliğinin önüne geçilmesi için çalışmalar yürütmek,

 • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında yapmak,

 • Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanmasını sağlamak,

 • Zayıflıkları ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemek,

 • Şirket politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.,

 • İş kazaları ve tehlikeleri önlemek,

 • Personel çalışmalarında, sağlık koşullarını olumsuz etkileyebilecek her tür faaliyet için önlemler almak,

 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için çalışmalar yürütmek,

 • Tüm çalışanların ve temsilcilerin görüşlerinin alınması ve faaliyetlere katılmalarının sağlanması için yöntemler geliştirmektir.

 • İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi,

 • Kuruluşumuzda enerji kullanımı ve tüketimi performansında EnYS’i sürekli iyileşme sağlamak,

 • Enerjiyle ilgili yasal şartları ve diğer yükümlülükleri uymayı,

 • Tüm süreçlerimizde enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan faaliyetlerde bulunmak,

 • Enerji performansını etkileyen verimli ürün ve hizmetleri etkin şekilde tedarik edip kullanmak,

 • Tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılmasını,

 • Amaçların ve enerji hedeflerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için gereken bilgi ve kaynakları sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Firmamız PEYNİR ALTI SUYU TOZU, SÜT TOZU, KREMA, SADE YAĞ ürünlerini üretmektedir. Bu belge ile İslam Fıkhına uygun üretim yapmayı Allah (C.C.) , bu üretimlerin OIC/SMIIC 1 HELAL GIDA İÇİN GEREKLİLİKLER STANDARDININ belirlemiş olduğu Helal Üretim Kriterlerin uygunluğunu sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Ürünlerimiz herhangi bir genetiği değiştirilmiş organizmadan üretilmez ve (GDO) içermez.

İslam Fıkhına göre necis (pis) veya hijyen olmayan şartlarda üretim yapılmaması ve bu niteliği taşıyan ambalaj materyali ve yardımcı materyal (katkı Kraft torba, etiket vs.) kullanılmaması, Ürünlerimizin tüm üretim aşamalarında Türk Gıda mevzuatına, İslam Fıkhına ve müşterilerin helal gıda güvenliği isteklerine uygun şekilde üretilmesini, Ürünlerimizin hazırlanmasından tüketim aşamasına kadar geçen süreçlerde karşılaşılabilecek helal gıda güvenliği tehlikelerini önleyerek; tehlikelerin etkin ve dinamik kontrolünün ve sürekliliğinin sağlanmasını, Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlayarak, helal gıda güvenliğine aykırı ve bozucu tehlikelerden kaynaklanan riskleri minimize etmeyi, Helal Gıda Yönetim Sistemi doğrultusunda çalışanlarda gerekli bilincin oluşturulması için eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını taahhüt ederiz.

   Tüketicilere;  öncelikle sağlıklı ineklerden elde edilen, hijyenik ortamlarda üretilen sütlerden, peynir altı sularından üretilen ürünleri tüketiciye İslami bir şekilde ulaştırmak,

Gıda tüketiminde helal ve haramın önemli noktaları hakkında Tüketiciyi bilgilendirmek,

İlgili taraflara (iç ve dış müşterilere) helal ürün ve hizmetini sağlayarak yardımcı olmak amacıyla kullanılacak bir sistem oluşturmaktır.